Monday, November 22, 2010

Camera ေကာင္း ပိုင္ရွင္ မွသည္ Photographer အျဖစ္သို႕

အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ Digital Camera တလံုးကို စတင္ပိုင္ဆိုင္ျပီးသည္ႏွင့္ Professional တစ္ဦးကဲ့သို႔ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ႏိုင္ၿပီဟု ခံစားနားလည္ေနၾကေလသည္။ ထို႔အျပင္ သူတို႔သည္ ေသခ်ာေပါက္ ယခင္က ဓါတ္ပံုသမားမ်ား ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပံုမ်ားကို ရိုက္ႏုိင္ၿပီဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ မွတ္ထင္ရသနည္းဆိုေသာ္ ဒီကေန႔ နည္းပညာျမင့္မားေသာ Digital Camera တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ဘယ္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ Photography ၏ ေနာက္တဆင့္သို႔ တက္လွမ္းလာၿပီ ဆိုသည္ကိုျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳ ရေပမည္၊
သင္ကိုယ္တိုင္ေသာ္၎၊ အျခားသူတို႔ထံမွ ဆက္စပ္၍ေသာ္၎ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔၏  ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္တို႔ကို အံ့ၾသ၀မ္းနည္းဖြယ္ ၾကားရႏိုင္ပါသည္၊
“ခင္ဗ်ားမွာ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ Camera နဲ႔ မွန္ဘီလူးႀကီး ရိွေတာ့ ပံုေကာင္းေကာင္းေတြ ထြက္တာေပါ႔”
“ မင္း ပံုေကာင္းလိုခ်င္၇င္ သူလို Camera နဲ႔ Lens ေတြ ရိွမွျဖစ္မယ္”
“ဒါေလးမ်ားကြာ ဒို႔မွာ ဒီလို ကင္မရာမ်ဳိးေတြ ရိွရင္ လုပ္လို႔ျဖစ္တာပဲ”
“တေနကုန္ Camera, Computer ေတြနဲ႔ ရႈပ္ေနၿပီး တြက္လာေတာ့ တပံုထဲ” စသည္ စသည္ တို႔ျဖစ္သည္။
Camera ဆိုသည္မွာ တီထြင္ထုတ္လုပ္သူတို႔ ၏စက္ပစၥည္း တစ္ခုသာျဖစ္သည္၊ လက္မႈပညာ ရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရန္ ဒီကရိယာေလးကို ဘယ္လို အသံုးခ် ရမွာလဲ ဆိုသည္ကို ေသခ်ာနားလည္ သေဘာေပါက္ ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။
သင္သည္ Camera ကိုေကာင္းစြာ အသံုးခ်တတ္ၿပီ ဆိုရင္ျဖင့့္ သင့္အျမင္၊ ခံစားရမႈ၊ သင္၏ဖန္တည္းမႈ၊ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ ေတြ႕အႀကံဳမ်ား တို႕ႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ ေသသပ္ေကာင္းမြန္လွပေသာ ပံုေတြရဲ႕ ဖန္တည္းရွင္ Photographer ေကာင္းတစ္ေယာက္ မလြဲဧကံ ျဖစ္ရေပမည္။
အျမင္ဟုဆိုရာတြင္ ဤအရာ၀တၳဳ ရႈခင္း အျဖစ္အပ်က္ ကို မည္သို႔ ရိုက္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မည္ ပို၍ အနာအစာကင္းမည္ ဘယ္ကဲ့သို႔ ဖန္တည္းနိုင္မည္ ဆိုသည္ကို သင္သိနားလည္ထားရေပမည္၊ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စည္းရန္ သင္သည္ ပံုမ်ားမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္း၊ မၾကာခဏ အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပံုရိုက္ထြက္ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူတို႔၏ အျမင္ ႏွင့္ မိမိ၏ အျမင္ကို ယွဥ္တြဲ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရရိွနိုင္ေပသည္။
ဓါတ္ပံုသည္ ကဗ်ာစာေပ ကဲ့သို႕မဟုတ္ပဲ သင္၏ မ်က္ျမင္ ျမင္ကြင္း ခံစားမႈ၊ ဖန္တည္းမႈ ရသ ကို ပံုၾကည့္သူထံ တစ္ခုတည္းေသာ ပံုျဖင့္ ေပးရသည္မွာ လြယ္ကူသည့္ အရာေတာ့ မဟုတ္ေပ၊ လြမ္းေဆြးဖြယ္၊ တက္ၾကြဖြယ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္၊ ရႊင္ျမဴးေပ်ာ္ဖြယ္၊ ပီတိျဖစ္ဖြယ္ စေသာ ခံစားမႈ ရသအစံုစံုတို႔၏ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ရသ ေဖၚၾကဴးေသာ ပံုျဖစ္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္ ခံစားနားလည္ ဖန္တည္း တတ္မွ သာလွ်င္ ျဖစ္ေပမည္၊
Art ဟူသည္ က်ယ္၀န္းလွေပသည္။ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ေတးဂီတ၊ ကဗ်ာစာေပ၊ ဓါတ္ပံု စေသာ အမ်ဳိးကြဲ အႏုပညာ ျမစ္ေခ်ာင္း တို႔ေပါင္းဆံု၍ က်ယ္၀န္း၍ အဆံုးစမဲ့ေသာ အနုပညာ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ သို႕စီးဆင္း၀င္ေရာက္ ျဖစ္ေပၚေစသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ Art photography တို႔ကိုဖန္တည္း ေဖၚေဆာင္ရန္ အသစ္အသစ္ေသာ ထြက္ေပၚေနသည့္ နည္းပညာတို႔ကို မျပတ္ေလ့လာ အသံုးခ် ရေပမည္၊ ထို႔အတူ မတူမ်ဳိးကြဲ ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ရိုက္ယူနိုင္ရန္လည္း သင္စြမ္းေဆာင္ ရေပမည္၊သို႔မွသာ Creation ဆိုေသာ ဖန္တည္းမႈ ကိုပိုမို ေျပာင္ေျမွာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္၏ ျဖတ္သန္းလာေသာ Cameraman လမ္းတေလွ်ာက္ ေတြ႔ႀကံဳ ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုတို႔ ႏွင့္ အျခားသူတို႔ ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုတို႔ ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္းသည္ မည္သည့္ အခ်ိန္၊ မည္သည့္ အလင္းေရာင္၊ မည္သို႔ လွ်ပ္တပ်က္ရိုက္ျခင္း စေသာ အသိပညာႏွင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ရိွေသာ အေတြ႕အႀကံဳတို႔သည္လည္း အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ Cameraman တစ္ေယာက္ အတြက္ အေျခခံ အစျဖစ္ေသာ သင္၏ Camera ႏွင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ဦးစြာပထမ ေလ့လာနားလည္ ေအာင္ျပဳရေပမည္၊
            ၁။ Learn to shoot in manual mode.
            ၂။ Learn to shoot in RAW
            ၃။ Learn how to use a good flash.
ဤအခ်က္ သံုးရပ္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ အသံုးခ်ႏုိင္လွ်င္ သင္သည္ Camera ေကာင္းပိုင္ဆိုင္သူ အဆင့္ထက္ သာလြန္ေသာ ဓါတ္ပံုဆရာ (Photographer) အျဖစ္ေရာက္ရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမ အဆင့္အေနနဲ႔ သင္သည္ Manual Mode နဲ႔ သို႔ Shoot ရမည္ ဆိုတာကို နားလည္ကြ်မ္းက်င္ရေပမည္၊ Shooting in Manual Mode သည္ တစ္ခုတည္းေသာ မွန္ကန္တဲ့ ဓါတ္ပံုသင္ၾကားမႈ လမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္ေပသည္၊ တခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ေသသပ္ေကာင္းမြန္လွတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ားကို Photo web site တြင္တင္၍ ျပသထားၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ Manual mode နဲ႔ မည္သို႔ ုရိုက္ရမည္ ဆိုတာကို မသိၾကေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္သိရိွရေပသည္။
သူတို႔သည္ Shutter Speed ႏွင့္ fstop ဆိုသည္ကို မသိ ၾကသကဲ့သို႔ို အဘယ္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ Sport Photograph က မံႈ၀ါးေနရသည္ ဆိုတာကို မသိၾကေပ၊ ၎တို႔သိထားတာသည္မွာ Camera Mode ကိုတခုေသာ Automatic mode ထားထားလွ်င္္ အခါအားလံုး နီးပါး ေကာင္းမြန္တဲ့ ပံုေတြ ရရိွတာကို ပင္ျဖစ္ေလသည္။
ဤသို႕ဆိုလွ်င္ သင္သည္ … Depth of field ကို မည္သို႔ထိမ္းမည္၊ လႈပ္ရွားေနသည့့္ ပံုရိပ္ကို မည္သို႕ဖမ္းမည္၊ မလံုေလာက္ေသာ အားနည္းေနေသာ အလင္ေရာင္ေအာက္တြင္ ပံုေကာင္းရရန္ မည္သို႔ရိုက္မည္ စသည္တို႔ကို  သင္ၾကားေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ fstop, shutter speed, film speed, amount of light တို႔ႏွင့္ Digital camera ၏ Sensor သို႔ု အလင္း သက္ေရာက္ပံုတို႔အား ေၾကေၾက ညက္ညက္ နားလည္ အသံုးျပဳတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
Film sensor မွ Digital sensor သို႔ မည္သို႔ပင္ နည္းပညာမ်ား ေျပာင္းေသာ္လည္း ဓါတ္ပံုသည္ အလင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ အလင္းေရာင္၏ ေဖၚေဆာင္မႈေၾကာင့္ Digital ဓါတ္ပံု ျဖစ္ေပၚလာသည္္ ဆိုသည္မွာ ဟိုးယခင္ ဖလင္ေခတ္ ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္၊ မွန္ကန္ေသာExposure ေရႊးခ်ယ္မွသာ မွန္ကန္တဲ့ အလင္းပမာဏ သည္ Sensor ကိုေရာက္ရိွလာမည္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ Exposure ေျပာင္းပံု ၄ မ်ိဳး ကို ေဖၚျပထားပါသည္၊
            ၁။ Change the fstop (Aperture) on the lens.
            ၂။ Change the shutter speed.
            ၃။ Change the ISO (film speed)
            ၄။ Change the lighting.
အကယ္၍ သင္သည္ Automatic mode ႏွင့္ ရိုက္မည္ ဆိုလွ်င္ သင့္၏ Camera သည္ ပံုရိပ္၏ တေနရာ သို႔ မဟုတ္ ႏွစ္ေနရာ ကို အေကာင္းဆံုးေရႊး ယူပါလိမ့္မည္္ ထို႔အျပင္တခါတရံ၌ အာလံုးကို ေရႊးေသာ္လည္း မွားယြင္းေန တတ္ေပသည္။
အကယ္၍ Built in flash ကို အသံုးခ်ခဲ့ေသာ္ Camera သည္ အလယ္ေလာက္ အကြာအေ၀း၌ ရိွေသာၿငိမ္သက္ေနသည့္ အရာ၀တၳဳကို စူးရွေသာ Flash အလင္းကို ပြင့္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ Shutter Speed ကို ေႏွးေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပံုရိပ္ကို၀ါးသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အလင္းမ်ားလြန္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

Sport ပံုေတြ ရိုက္ယူသည့္ အခါတြင္ Manual Mode ၌ သင့္၏ Shutter Speed ကို အနည္းဆံုး 1/200 of a second မွာထားသင့္ပါသည္္ တကယ္လို႔ ေဘာ္လံုးပဲြမ်ိဳးကို ရိုက္မည္္ဆိုရင္ ISO ကို 1600 fstop ကို 2.8 သို႔မဟုတ္ 3.5 မွာထားၿပီး ရိုက္ရပါမည္္။ DSLR အမ်ားစုတြင္ Fast Lens မပါတတ္ေပ၊ Fast Lens တို႔သည္ Small fstop number မ်ားကို ဖြင့္ေပးႏုိင္ၿပီး  fstop 2.8 ဆိုလွ်င္ အေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ fast Lens ျဖစ္ေနေပသည္ Lens တခု၏ Smaller fstop သည္ ပိုမိုက်ယ္ေသာ အလင္း၀င္ေပါက္ကို ဖြင့္ႏီုင္ၿပီး Sensor သို႔ အလင္းပမာဏ ပိုမိုသက္ေရာက္ ေစေလသည္။

ဥပမာ fstop ကို ေရပိုက္ေခါင္းတစ္ခုလို႔ သေဘာထားရင္ f22  fstop သည္ အိမ္သံုးေရပိုက္ေခါင္းေလး ျဖစ္ၿပီး f2.8 သည္ မီးသတ္ပိုက္ေခါင္း ျဖစ္ေပသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္မည္သည့္္ ပမာဏေလာက္ေသာ အလင္းကို Sensor စီကိုစီးသြား ေစခ်င္သည္ ဆိုသည္ ေၾကာင့္ုျဖစ္သည္ သင္သည္ Night Sport ကိုရိုက္မည္္ ဆိုလွ်င္ သင္၏ fstop သည္ မီးသတ္ေခါင္းခန္႔ ျဖစ္ရေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင္ဟာ wide open fstop (aperture) မွ Close down aperture သို႔ေလ်ာ့ခ်ရ ျခင္းျဖင့္ Photo plane ေပၚသို႔က်ေရာက္ေသာ အလင္း ပမာဏကို ေလ်ာ့က် ေစမည္ျဖစ္သည္၊ fstop တစ္ခုစီသည္ မူလတစ္ခု၏ အလင္းစုစည္းမႈ ပ်မ္းမွ် ထက္၀က္ခန္႔ ရိွသည္။ (အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းထားခ်က္ကို Photographer Zay Yar HlaingPost တြင္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။)

သင္၏ exposure ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္ ဒုတိယနည္းလမ္း သည္ အကယ္၍ အလင္းပမာဏကို ခ်ိန္ညိွလိုေသာ္ Shutter Speed ကိုေျပာင္းလြဲ ေပးျခင္းပင္ျဖစ္ သည္၊ Shutter speed ဆိုသည္မွာ Shutter ကိုမည္မွ်ေလာက္ အတိုင္းအတာ အခ်ိန္ထိ ဖြင့္ထားမည္ ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ Shutter speed 1/200 ၏ဆိုလိုခ်က္သည္ တစကၠန္႔ ရဲ႕ 1/200 ပဲျဖစ္၍ 1/100 သည္ တစကၠန္႔ ၏ 1/100 ျဖစ္သည္၊ အေၾကာင့္လဲဆိုရင္ 1/100 သည္ 1/200 ၏ ႏွစ္ဆ ျဖစ္သည္ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဆေသာ အလင္းကို Camera ထံသို႔ ၀င္ေရာက္ေစသည္။

ဘယ္သို႔ဆိုေစကာမူ သင္သည္ လြန္စြာေႏွးေသာ Shutter Speed ကို အသံုးျပဳလွ်င္ မည္သို႔ေသာ ရလဒ္ကို ရရိွမည္ကို သိရိွရန္မွာလည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္ေပသည္၊ အနည္းဆံုး 1/200 Shutter Speed ကိုသံုးမွသာ Action  ပံုေတြကို ရရိွေပမည္၊ ၎ Shutter Speed ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္သည္ Action ၏ မံႈ၀ါးေသာ ပံုအခ်ဳိ႕ရႏိုင္ေသးသည္၊ သင္၏ျမင္ကြင္းသို႔ ရိုက္မည့္ အရာ၀တၻဳ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ Camera လႈပ္ခါသြားျခင္း    (Camera Shake) ေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။

Camera Shake သည္ Camera ၏ shutter ပြင့္ခ်ိန္တြင္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရၿပီး ေအာက္ပါ အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္၊

Length of the Lens

The person holding the camera

The type of lens တို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဟိုးယခင္ေန႔ထဲက သတ္မွတ္ထားခ်က္ တခုမွာ သင္၏ Shutter Speed ကို Length of the lens ထက္ပိုမိုေႏွး စြာမသံုး ျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ 50mm Lens ကိုသံုးစဥ္ 1/50 ႏွင့္ 200mm Lens ကိုသံုးစဥ္ 1/200 ထက္မေလ်ာ့ ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ (ActionPhoto မ်ားကို Photographer Kar KarF1 Album တြင္ Setting မ်ား ေဖၚျပထား၍ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။)

ဤမွ်ုဆိုရင္ fstop ႏွင့္shutter speed တို႔ကို သင့္၏ ကင္မရာတြင္ မည္သို႔ ခ်ိန္ညိွရမည္ကို သိရိွၿပီးျဖစ္၍ Film speed ေခၚ ISO ကို ေလ့လာရေပမည္၊ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ ငယ္ေသာ ISO 100 သည္ သင့္ပံု၏ အရည္အေသြးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္၊ သို႔ေသာ္ အၿမဲတမ္း 100 ျဖင့္ ရိုက္ယူ၇န္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်၊ ေနသာေသာေန႔မ်ားႏွင့္ Studio ခန္းမ်ားတြင္ 100 ျဖင့္ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း အလင္းေရာင္၏ ေျပာင္းလြဲမႈ ရိွလာသည္ၽႏွင့္ အမွ် ISO ကို ခ်ိန္ညိွျခင္းျဖင့္ fstop ႏွင့္ Shutter Speed တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီး သင္လိုခ်င္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းကို ရရိွေပမည္။
အိမ္တြင္း ရိုက္ကြက္မ်ား ရိုက္ယူရာတြင္ ISO ကို 400 သို႔မဟုတ္ ပို၍မ်ားေသာ ISO ႏွင့္ ရိုက္သင့္ေပသည္၊ အကယ္၍ သင္သည္ Flash ကိုသံုးခဲ့ေသာ္ ISO 100 အတြင္းႏွင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ခံတို႔သည္ အေမွာင္က်ေန၍ ၾကည့္ရႈသူအတြက္သင္၏ ပံုသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈနည္း သည္ဟု ျမင္ႏိုင္ေလသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ ေသာ့ခ်က္မွာ External Flash ကိုအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎၏ Flash Head ကို လွဲ႔ေျပာင္းႏိုင္၍ ျဖစ္သည္၊ ဤနည္းျဖင့္ နံရန္ သို႔မဟုတ္ မ်က္နွာက်က္တို႔မွ ေရာင္ျပန္လင္းတန္းကို အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး ေနာက္ခံတို႔ ကိုပါ ညီမွ်ေသာ အလင္းက်ေရာက္ေစ၍ ပံုကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္၊ အခန္းတြင္းတြင္ ISO 400 ျမင့္ေသာ ISO ကိုသံုးျခင္းျဖင့္ လဲ ရရိွႏိုင္ေလသည္၊ သင့္ အေနျဖင့္ Flash အကူအညီမပါပဲ ျမင့္ေသာ ISO 800, 1600, 3200 တို႔ႏွင့္ ရိုက္ယူႏိုင္ေပသည္၊ သိုေသာ္ သင္ ISO ကိုျမင့္တိုင္း သင့္ပံုတြင္ Noise မ်ားပိုတက္လာ မည္ကို မေမ့သင့္ေပ။
ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းအေနႏွင့္ သင္၏ Exposure ကိုေျပာင္းရန္ အခန္းတြင္း အလင္းပမာဏ ပိုမိုရရိွ၇န္ လိုက္ကာတို႔ကိုဖြင့္ျခင္း၊ သင္ရိုက္လိုေသာ အရာ၀တၳဳကို ျပင္ပသို႔ထုတ္ျခင္း၊ External Flash ကိုတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
အထက္ပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ျဖစ္သည့္ Shutter Speed, fstop, ISO ႏွင့္ Using Flash တို႔သည္ Camera တစ္လံုး၏ Exposure ကိုေျပာင္းရန္ နည္း ေလးမ်ဳိးပင္ျဖစ္ေလသည္။
သင့္အေနျဖင့္ Photographer တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ Camera ကို Manual Mode တြင္ အသံုးခ်တတ္မွ သာျဖစ္သည္ ေဖၚျပၿပီးေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အသံုးျပဳႏိုင္မွသာ သင္လိုခ်င္ေသာ ပံုကို လိုခ်င္သည့္ အတိုင္းရရိွႏိုင္ေပသည္။ အေသးစိတ္ ပံုမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းထားခ်က္ကို Photographer Zay Yar Hlaing ၏ ေအာက္ပါ Post မ်ား တြင္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။
What is ISO,
Camera ေကာင္း၀ယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္သူမွ Photographer ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ၊
Skyblue
 

No comments:

Post a Comment