သဘာ၀ အေထြေထြတူေမာင္မယ္


 အလွဆံုးကိုေရႊးခ်ယ္ပါ

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္
 သားအမိ
 သူတို႔ နားခ်ိန္
 မလြတ္လပ္တဲ့ ၀က္၀ံ

 လြတ္လပ္တဲ့ ၀င္ကစြတ္ ခိုျဖဴေလးမ်ား
  မ်က္ျပဴး

အုပ္စုလိုက္ ကဲတဲ့ေကာင္ေတြ

------------------------------------------------------

အ၀ါေရာင္ ေရနတ္သမီးမ်ား ...
----------------------------------------------------------------------------
ပင္ဂြင္းမိသားစု

------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------

 လမ္းကူးေနတဲ့ ကိုပုတ္သင္ .. (Singapore Bird garden)
 သဘာ၀အတိုင္းေပ်ာ္ျမဴး ေနတဲ့ ရွဥ့္ငယ္ ... (Singapore Santosa)

ကိုမိုဒို ဖြတ္ၾကီး (Singapore Zoo)
-------------------------------------------------------------------

Singapore Underwater world မွ လင္းပိုင္ေလးမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္............. တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေတြျပ ၿပီး ..............
 ႏွစ္ေကာင္တြဲ လႈပ္ရွားတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ပံုကို ျပၾကပါတယ္ .....
ခိုင္းသမွ် တာ၀န္ေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿပံဳးၿဖီးၿဖီး နဲ႔ အစာေတာင္းေန ပါေတာ့တယ္ ..
--------------------------------------------------------------------------------
Singapore Underater World မွ ေရခူေလးမ်ား ....


ပင္ကိုျဖဴၾကည္ၾကည္ ေရာင္ရိွၿပီး က်ေရာက္တဲ့ အလင္းေရာင္ အတိုင္း လိုက္ၿပီး အေရာင္ေျပာင္းလြဲ ေနတဲ့ ပင္လယ္ေရခူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Singapore Bird Garden မွ


--------------------------------------------------------------------------------------------------